Cặp Kỳ lân cao 1,38m

25.000.000 ₫

Tượng sư tử cao 2,7m

140.000.000 ₫

Đèn vườn cao 60cm

5.500.000 ₫