Tượng Phật bằng đá - Mẫu tượng Phật đẹp - Báo giá tượng Phật Số 112 Trường Sa - P.Hòa Hải - Q.Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng
Tượng Phật bằng đá - Mẫu tượng Phật đẹp - Báo giá tượng Phật Lô 4 - 5 Trường Sa - P.Hòa Hải - Q.Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng
Tượng Phật bằng đá - Mẫu tượng Phật đẹp - Báo giá tượng Phật 0945566644 - 0913407326

12 đại nguyện của Phật Quán Thế Âm Bồ Tát


Mô tả

Trong văn hóa và Đạo Phật Việt Nam, Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị Phật và Bồ Tát được thờ cúng, kính ngưỡng nhiều nhất, cũng như được sự thành kính, sùng bái nhất của Phật tử và người dân. Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Cổ Phật có danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài đã tu đắc thần thông quảng đại từ vô hồi vô tận các kiếp trước. Ngài vì nguyện từ bi hóa thân thành Bồ Tát để đưa người về bến giác, cứu khổ tầm thanh, làm cho một đời người biết đến chánh pháp được an vui.

Quán Thế Âm Bồ Tát đã phát ra 12 đại nguyện, mỗi đại nguyện đều chứa vô lượng công đức tỏa hào quang sáng chói chiếu khắp 10 phương thế giới.

Mẫu tượng 12 đại nguyện của Phật Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đá tại cơ sở chuyên làm tượng Phật Huỳnh Bá Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm:

 • Nguyện thứ nhất Khi thành Bồ Tát (Quán Âm Bồ Tát đệ nhất nguyện)
  • Danh hiệu tôi tự tại quán âm
  • Viên thông thanh tịnh căn trần
  • Nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền
  • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Nguyện thứ hai Không nài gian khổ (Quán Âm Bồ Tát đệ nhị nguyện)
  • Nguyện một lòng cứu độ chúng sanh
  • Luôn luôn thị hiện biển đông
  • Vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều
  • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Nguyện thứ ba Ta bà ứng hiện (Quán Âm Bồ Tát đệ tam nguyện)
  • Chốn u minh nhiều chuyện khổ đau
  • Oan gia tương báo hại nhau
  • Nghe tiếng than thở mau mau cứu liền
  • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Nguyện thứ tư Hay trừ yêu quái (Quán Âm Bồ Tát đệ tứ nguyện)
  • Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê
  • Độ cho chúng hết u mê
  • Dứt trừ nguy hiểm ko hề nhiễu nhương
  • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Nguyện thứ năm Tay cầm dương liễu (Quán Âm Bồ Tát đệ ngũ nguyện)
  • Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
  • Chúng sanh điên đảo đảo điên
  • An vui mát mẻ ưu phiền tiêu tan
  • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Nguyện thứ sáu Thường hành bình đẳng (Quán Âm Bồ Tát đệ lục nguyện)
  • Lòng từ bi thương sót chúng sanh
  • Hỉ xả tất cả lỗi lầm
  • Không còn phân biệt sơ thân mọi loài
  • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Nguyện thứ bảy Dứt ba đường dữ (Quán Âm Bồ Tát đệ thất nguyện)
  • Chốn ngục hình ngạ quỷ súc sanh
  • Cọp beo thú dữ vây quanh
  • Quán Âm thị hiện chúng sanh thoát nàn
  • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Nguyện thứ tám giải thoát tù lao (Quán Âm Bồ Tát đệ bát nguyện)
  • Tội nhân bị trói hành hình rồi lại khảo tra
  • Thành tâm lễ bái thiết tha
  • Quán âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng
  • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Nguyện thứ chín làm thuyền Bát Nhã (Quán Âm Bồ Tát đệ cửu nguyện)
  • Giúp cho người vượt khúc lênh đênh
  • Bốn bề biển khổ chông chênh
  • Quán Âm độ hết an nhiên niết bàn
  • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Nguyện thứ mười tây phương tiếp dẫn (Quán Âm Bồ Tát đệ thập nguyện)
  • Vòng hoa thơm, kỹ nhạc lọng vàng
  • Tràng phan, bảo cái trang hoàng
  • Quán Âm tiếp dẫn đưa đường về tây
  • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Nguyện thứ mười một Di Đà thọ ký (Quán Âm Bồ Tát đệ đệp thập nhất nguyện)
  • Cảnh tây phương tuổi thọ không lường
  • Chúng sanh muốn sống mien trường
  • Quán âm nhớ niệm tây phương mau về
  • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Nguyện thứ mười hai Tu hành tinh tấn (Quán Âm Bồ Tát đệ thập nhị nguyện)
  • Dù thân này tan nát cũng đành
  • Thành tâm nỗ lực thực hành
  • Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời
  • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Địa chỉ đặt mua tượng Phật bằng đá

TƯỢNG PHẬT BẰNG ĐÁ - HUỲNH BÁ CẬP - HUỲNH BÁ THƠ​

Địa chỉ: 112 Đường Trường Sa - P.Hòa Hải - Q.Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng.

29 Huyền Trân Công Chúa - P.Hòa Hải - Q.Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng.

Lô 4 - 5 Trường Sa - P.Hòa Hải - Q.Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 0913407326 (Mr.Thơ) - 0945566644 (Ms.Hiệp)

Email: huynhbatho2015@gmail.com, huynhbacap@dng.vnn.vn

Website: www.tuongphatbangda.vn

Hotline: 094 55 666 44

 

Bình luận

Công trình khác


Thiết kế web Đà Nẵng ChipChipWeb